Algemeen

José Donatz fotografie verleent u hierbij toegang tot www.josedonatzfotografie.nl en publiceert hier teksten, afbeeldingen en andere materialen die doorJosé Donatz fotografie en derden zijn aangeleverd. José Donatz fotografie behoudt zich daarbij het recht voor op elk moment de inhoud aan te passen of onderdelen te verwijderen zonder daarover aan u mededeling te hoeven doen.

De informatie op de website is bedoeld als vrijblijvend en niet als een concreet aanbod om een overeenkomst te sluiten. Overeenkomsten worden alleen gesloten door aanvaarding van een als zodanig aangeduide offerte vanJosé Donatz fotografie.

Copyright en auteursrechten

Alle rechten van intellectuele eigendom van teksten, afbeeldingen en andere materialen liggen bijJosé Donatz fotografie. Kopiëren, verspreiden en elk ander gebruik van deze materialen is niet toegestaan zonder schriftelijke toestemming vanJosé Donatz fotografie, behoudens en slechts voor zover anders bepaald in regelingen van dwingend recht (zoals citaatrecht), tenzij bij specifieke materialen anders aangegeven is. Wilt u beeldmateriaal gebruiken voor welk doel dan ook, neem dan contact op via: info@josedonatzfotografie.nl